Ročník 2017

Veľa času na prípravy nebolo, no veľmi cenné boli vlastné skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na ostatných dobrovoľníkov Mensy Slovensko, ktorých sa na prvom stretnutí zišlo 27. Zostával iba mesiac na prípravu, čo vám budem hovoriť, viac než šibeničný termín, ale išli sme do toho. Za ten mesiac sme museli mať nielen dôkladne pripravenú koncepciu, oslovených sponzorov, funkčný on-line program, miesta konania regionálnych kôl a finále, pripravené úlohy školského kola, ale aj funkčný tím. A práve ten je najsilnejšou časťou súťaže, ďakujem vám všetkým.

Súťaž prebiehala v 3 kolách – školské on-line kolo, regionálne kolo a celoslovenské kolo.

Do školského on-line kola sa zapojilo 14 114 detí zo 706 základných škôl a osemročných gymnázií z 372 miest a obcí z celého Slovenska. V školskom kole deti riešili 25 úloh v časovom limite 30 minút. Najviac detí sa zapojilo v Žilinskom kraji. Odmenili sme aj školy s najvyššou percentuálnou účasťou v súťaži, a to spoločenskými hrami.

Do regionálneho kola postúpilo 240 najlepších detí. Regióny boli tvorené geograficky – región Západ – Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, región Stred – Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, a región Východ – Košický a Prešovský kraj. Regionálne kolo Západ sa konalo v Trnave na Anglicko/slovenskej základnej škole Besst, ktorá už tretí rok
poskytla nielen priestor, občerstvenie a ceny pre víťazov regiónu, ale aj pre víťazov vo finále.

Regionálne kolo Stred zastrešil Žilinský samosprávny kraj, ktorý nám rovnako poskytol priestory, občerstvenie a ceny pre víťazov regionálneho kola.

Na východnom Slovensku to zo začiatku na samospráve vôbec nebolo jednoduché, sľúbené bolo iba sľúbené a k realizácii sme sa už nedostali. Napokon sme však vďaka Katkinim kontaktom nadviazali vynikajúcu spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, ktorá nám vďaka úžasným ľuďom poskytla priestory, občerstvenie, cenu dekana, vynikajúcu
prednášku pre učiteľov a nezabudnuteľnú atmosféru.

Priestory pre finále som si predstavovala veľkolepé, majestátne, reprezentujúce. Ďaleko nebolo treba chodiť, Marián mal v tom jasno od začiatku príprav: voľba padla jednoznačne na Oravský hrad. Moje prvotné obavy, či sa nám podarí “naskladať” 60 detí do starobylých priestorov, ako ruskými stíhačkami búrku odohnali Miro s Mariánom, a tak bolo rozhodnuté. Spolupráca s Oravským múzeom bola viac než dobrá, veľkorysá, fantastická.

Do celoslovenského kola postúpilo 60 najlepších detí, 20 detí z každého regiónu.

O regionálnych kolách píšeme na inom mieste v časopise, ja sa teraz zameriam skôr na finále. Úlohy aj tentoraz pripravili Daniela Metesová, Miroslav Macko, Marián Metes, Gabika Slivová a Pavla Procházková (členka Mensy Česko). Počas regionálneho kola a celoslovenského kola vypomáhalo s organizáciou a priebehom súťaže 36 Mensa dobrovoľníkov (vrátane hlavných organizátorov).

Deň pred finále, v nedeľu, sme sa stretli o 17.00 pod Oravským hradom, aby jednak dobrovoľníci mohli absolvovať prehliadku hradu, a tiež aby sme mohli dopripravovať priestory a všetko potrebné na hladký priebeh súťaže. Keďže sme všetky potrebné materiály, testy, plagáty… vytlačili s Mariánom už vopred doma, nebolo to náročné. Určite nikto z 20 dobrovoľníkov nezabudne na personál penziónu, ktorý nás o 21.00 po rýchlej večeri vyhodil do chladnej noci na terasu, kde sme mali mať ešte krátku poradu. Museli sme sa tak presunúť do trojky na štvorku (to nie je šifra:-)), kde sme si zrekapitulovali program, úlohy a rovnako ako deti, aj my sme sa tešili na finále.

Registrácia pri bráne bola vynikajúco zorganizovaná, plynulá, bezproblémová. Spolu s majestátnou dominantou hradu sme dávali celej súťaži váženú dôstojnosť. Deti boli kvôli priestorovým podmienkam rozdelené do dvoch skupín, na ich lepšiu identifikáciu sme ich obliekli do svetlomodrých a tmavomodrých tričiek. Potom už s lektorkou vstúpili do stredovekého hradu, ktorý tento rok oslavuje 750 rokov od prvej písomnej zmienky. Krátka vtipná a výstižná scénka divadelníkov Oravského múzea rozveselila a dobre naladila všetkých zúčastnených.

Aj tak však boli všetci nedočkaví na to, kedy roztočia mozgové závity. Paralelne sme teda riešili dve skupiny. Vopred bolo treba vymyslieť a zorganizovať presuny, rozdelenie detí. V priestoroch starej fary prebiehal písomný test. V krásnych, zrekonštruovaných priestoroch Hradnej dvorany boli všetky premietané testy – filmová ukážka na postreh, pamäťový test zameraný na krátkodobú pamäť, logický test, ľahká matematika na počítanie s rozličnými jednotkami a na záver lietajúce písmenká na vytváranie slov. Keďže bolo ukážkové počasie, úlohy na praktickú inteligenciu sme mohli realizovať na nádvorí. Toto bola jediná časť súťaže, kde deti pracovali v tímoch – trojiciach.

Trojice boli tvorené tak, aby v každej trojici boli deti z každého regiónu a aby v trojici boli zastúpené obidve pohlavia. Vzájomná spolupráca, komunikácia a spoločné hľadanie riešenia problému je veľmi dôležité aj v životnej praxi. Najskôr mali deti postaviť čo najvyššiu vežu z 10- metrového kábla, a potom vystrihnúť pyramídu z jedného kúska papiera. Tieto úlohy mali najmenšiu váhu spomedzi všetkých, no pre deti boli jednou z naj- úloh súťaže. Pre učiteľov a rodičov si kolega z českej Mensy Tomáš Blumenstein pripravil prednášku na tému Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí, po ktorej nasledovala veľká prehliadka Oravského hradu.

Po ukončení súťažnej časti nasledoval výborný obed vo forme rautu vo filagórii, ktorú často využívajú aj filmové štáby či novomanželia na fotografovanie. Pre úplnosť zážitku súťažiaci tiež absolvovali prehliadku hradu a potom už všetci nedočkavo čakali na finálne výsledky.
Počas troch kôl museli deti vyriešiť 200 úloh, no na pódium sa dostali iba najlepší z najlepších. Všetci dosiahli vynikajúce výsledky a ako organizátori sa veľmi tešíme, že Slovensko má obrovský potenciál v inteligentných deťoch. Výsledky boli veľmi tesné a vyrovnané. Prví traja získali antivírusovú ochranu na 18 mesiacov pre 5 počítačov, hodnotnú knihu, diplom podpísaný ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, vstupenku do Brainteslavy, predplatné časopisu PC Revue a mnoho ďalších cien.

Celkovým víťazom sa stal Richard Kramár z Gymnázia v Martine, ktorý získal k spomínaným cenám aj hlavnú cenu notebook v hodnote 1200 €. Druhé miesto bolo odmenené ešte aj iPadom, tretie Legom Mindstorm, štvrté digitálnym fotoaparátom. A ani ďalší deviati v poradí nemuseli byť smutní, každý z nich získal minimálne krásnu hodnotnú spoločenskú hru. Všetci finalisti si v taškách IQ olympiády našli tričko, poznámkový blok, desiatu, malú hru, drevenú pohľadnicu Oravského hradu, časopisy PC revue, Quark a Geo, reklamné predmety.

Samozrejme, že by sa súťaž nemohla uskutočniť bez partnerov, ktorým aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Sú to:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
 • BESST – anglicko-slovenská základná škola v Trnave
 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Mário “Coach”
 • Extreme Computers
 • Rádio Expres
 • Aliter Technologies
 • Cielene, s.r.o.
 • Eset – antivírusová ochrana
 • Kníhkupectvo Mrkvička
 • PC revue, Digital Visions, spol. s r.o.
 • Tlačiareň Kubík, s.r.o.
 • Coca Cola HBC Česko a Slovensko
 • Janckulik s.r.o.
 • časopisy Quark, Geo
 • Columbia Sporstwear
 • SolvEscape, BrainteSelava

Mediálna podpora – TV Oravia, Televízia Michalovčan, Hlohovská televízia, Televízia Zemplín, Bratislavská televízia, Televízia Turiec, My noviny Orava, RegionPress, Michalovčan, TV Poprad Teron Solutions, mesto Trnava, Kaduc & partners, SolvEscape, Gamo

Vecnou cenou – hrou boli odmenení aj najaktívnejší dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na prípravách súťaže, starali sa o webstránku, pomáhali s registráciou prostredníctvom helpdesku, FB, fotografovali, filmovali, tvorili úlohy, zúčastnili sa na všetkých kolách,… a to:

 • Miroslav Macko – organizátor súťaže, grafik, autor úloh, účastník na všetkých kolách
 • Marián Metes – organizátor súťaže, grafik, autor úloh, účastník na všetkých kolách
 • Gabriela Slivová – autor úloh, účastník Západ, Finále
 • Darinka Peterková – helpdesk, účastník Západ, Finále
 • Patrik Panda – grafické práce, účastník Východ, Finále
 • Juraj Ladický – autor programu, na ktorom sme testovali deti v školskom kole
 • Pavla Procházková – autor úloh, testovanie úloh v Českej republike
 • Katarína Frost Nielsen – administratívne práce, účastník Východ, Finále
 • Natália Potičná – Facebook, účastník Západ, Finále
 • Daniel Ondra – foto, Facebook, účastník Západ, Finále
 • Marián Zahradník – kamera, účastník Západ, Stred, Finále
 • Ján Fizeľ – účastník Západ, Stred, Východ, Finále

Ďakujem aj ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na súťaži, okrem už spomínaných sú to Zdeněk Horák, Vierka Čmelková, Anka Čechová, Michal Ulický, Peter Tanuška, Renátka Šusteková, Milan Pleško, Zuzana Baničová, Lucia Ledvényiová, Emília Tomašovičová, Eva Holešová, Henrich Kriško, Mária Svoreňová, Viktória Banovská, Milan Pavlík, Monika Vajsová, Martina Divinská, Lýdia Horváthová, Ján Mariassy, Mária Dományová, Miroslav Hein, Viliam Podhajecký.

Sponzorom a sympatizantom IQ olympiády ďakujeme a veríme, že sa nám podarí zorganizovať aj ďalšie ročníky.

Daniela Metesová