REGISTRÁCIA OTVORENÁ

Ďakujeme za Váš záujem! Registrácia účastníkov 12. ročníka súťaže IQ olympiáda je otvorená.

Čo je IQ olympiáda?

IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá. Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

Harmonogram 12. ročníka súťaže

Kolo
Termín
Registrácia
01.03.2023 – 31.03.2023
Školské on-line kolo
13.04.2023 – 21.04.2023
Západ – regionálne kolo
15.05.2023
Stred – regionálne kolo
17.05.2023
Východ – regionálne kolo
18.05.2023
Celoslovenské finále
12.06.2023

Záštita nad súťažou

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.