Prebieha školské kolo 13. ročníka IQ olympiády

Školské kolo tvorí test s 25 úlohami, na ktorých riešenie je 30 minút. Test po spustení nie je možné zastaviť. Test si spustíš na tomto odkaze.

Školské kolo prebieha do 21.04.2024 23:59.

Čo je IQ olympiáda?

IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá. Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

Harmonogram 13. ročníka súťaže

Kolo
Termín
Registrácia
04.03.2024 – 05.04.2024
Školské online kolo
15.04.2024 – 21.04.2024
Východ – regionálne kolo
14.05.2024
Stred – regionálne kolo
15.05.2024
Západ – regionálne kolo
17.05.2024
Celoslovenské finále
03.06.2024

Ako vyzeral minulý ročník

Fotografie z finále 2023 na Zvolenskom zámku nájdete tu: Foto Finále
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Banskej Bystrici nájdete tu: Foto Banská Bystrica
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Košiciach nájdete tu: Foto Košice
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Trnave nájdete tu: Foto Trnava