Finále

Do finále IQ olympiády postúpilo 20 najúspešnejších detí z každého regiónu, spolu 60 súťažiacich. Finále sa uskutočnilo 12.6.2023 na Zvolenskom zámku. Tu sú výsledky.
Výsledky regionálnych kôl nájdete v menu v sekcii Výsledky.

FOTO

Fotografie z regionálnych kôl zverejníme na našom webe, budeme o tom emailom informovať súťažiacich.

Čo je IQ olympiáda?

IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá. Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

Harmonogram 12. ročníka súťaže

Kolo
Termín
Registrácia
01.03.2023 – 31.03.2023 do 21:00
Školské on-line kolo
13.04.2023 – 21.04.2023
Západ – regionálne kolo
15.05.2023, Trnava (Bučianska ulica 4A, UCM v Trnave)
Stred – regionálne kolo
17.05.2023, Banská Bystrica (Tajovského 24, SZŠ)
Východ – regionálne kolo
18.05.2023, Košice (Šrobárová 2, Rektorát UPJŠ)
Celoslovenské finále
12.06.2023, Zvolenský zámok

Záštita nad súťažou

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.