Výsledky 13. ročníka

Výsledky jednotlivých kôl nájdeš v časti Výsledky.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a najmä rodičom a pedagógom za podporu intelektovo nadaných detí v našej krajine.

Čo je IQ olympiáda?

IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh

Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá. Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

So súhlasom zákonných zástupcov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

Harmonogram 13. ročníka súťaže

Kolo
Termín
Registrácia
04.03.2024 – 05.04.2024
Školské online kolo
15.04.2024 – 21.04.2024
Východ – regionálne kolo
14.05.2024 (Košice)
Stred – regionálne kolo
15.05.2024 (Banská Bystrica)
Západ – regionálne kolo
17.05.2024 (Bratislava)
Finále
03.06.2024 (Levoča)

Ako vyzeral minulý ročník

Fotografie z finále 2023 na Zvolenskom zámku nájdete tu: Foto Finále
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Banskej Bystrici nájdete tu: Foto Banská Bystrica
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Košiciach nájdete tu: Foto Košice
Fotografie z regionálneho kola 2023 v Trnave nájdete tu: Foto Trnava