Partneri

Staňte sa partnerom

Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá ma dokonca status poradného hlasu v UNESCO.

MENSA Slovensko je nezisková organizácia, založená iba na práci dobrovoľníkov avšak uskutočnenie týchto cieľov so sebou prináša aj také činnosti, na ktoré iba dobrovoľnícka práca nestačí. Vážime si preto akúkoľvek pomoc partnerov a vážime si ich záujem o prácu s nadanými deťmi. Nebude to klišé keď povieme, že vzdelanie detí je naša budúcnosť. Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľník alebo sa chcete stať partnerom súťaže a prispieť tak aj finančne, napíšte nám prosím na adresu sutaz@iqolympiada.sk. Veľmi radi Vám projekt IQ olympiády pre celú SR predstavíme aj bližšie, neváhajte nás prosím osloviť.

Ak by ste nám chceli na súťaž prispieť akoukoľvek čiastkou, môžete tak urobiť na účet Mensy Slovensko vedený vo FIO banke,

IBAN: SK18 8330 0000 0027 0210 2676

SWIFT/BIC: FIOZSKBA.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie mailu s uvedením mena, priezviska, príp. firmy, aby sme Vás mohli uviesť v zozname sponzorov. Veľmi pekne ĎAKUJEME!

 

 

Kontakt

sutaz@iqolympiada.sk
+421 940 361 736 (infolinka)