Pre učiteľov

„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

Albert Einstein

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

súťaž dlhodobo organizuje MENSA Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Jedným z cieľov a poslaním Mensa Slovensko je aj starostlivosť a rozvoj intelektového nadania detí.

IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená žiakom II. stupňa základných škôl  a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta).

Odmena pre školy

Vážime si a ďakujeme za Váš záujem o IQ olympiádu. IQ olympiáda je ďalším zo spôsobov, ako rozpoznať talent, rozvíjať ho a vzbudiť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí.

V každom regióne odmeníme spoločenskou hrou  školy s najvyšším percentuálnym zapojením žiakov.

Veľmi radi privítame zapojenie učiteľov, ktorí sú veľmi nápomocní pri organizácii a kontrole súťažiacich. Učitelia bohužiaľ nemôžu súťažiť ani si cvične vyriešiť zadanie. Prosíme Vás o odovzdanie informácií o súťaži do škôl a učiteľom vo vašom okolí. Učitelia sa môžu registrovať do súťaže na stránke Vstup pre učiteľov / Chcem sa zaregistrovať.

Registrácia učiteľov z predchádzajúcich ročníkov súťaže ostáva zachovaná. Ak neviete heslo z minulého roku, potom nové získate na stránke Vstup pre učiteľov/ Zabudol som heslo. Nový registrovaný učiteľ je po registrácií potvrdený administrátorom. Kontrolujeme, či ste naozaj učiteľ na Vašej škole, pretože sa tam väčšinou omylom registruje veľa detí, prípadne rodičov. Každý registrovaný učiteľ dostáva informácie o IQ olympiáde – o začatí/ukončení registrácie žiakov, o školských kolách, o regionálnom kole, finále. Po schválení môžete potvrdzovať žiakov svojej školy, môžete potvrdzovať ďalších učiteľov zo svojej školy a upravovať svoje kontaktné údaje i údaje Vašich žiakov – meno, priezvisko a triedu. Môžete filtrovať žiakov svojej školy podľa triedy,  takže vidíte, kto z ktorej triedy je registrovaný. Prosíme Vás o potvrdenie všetkých registrovaných žiakov z Vašej školy. Overenie pravosti žiakov je jedno z mnohých opatrení, ako znížiť riziko prípadných podvodov v školskom kole. V prípade žiakov, ktorí postúpia do regionálnych kôl a nie sú potvrdení, musíme overovať pravosť údajov. Veľmi nám teda pomôžete, ak potvrdíte všetkých svojich žiakov. Vy ich poznáte, pre Vás je to ľahké.

Registrácia do súťaže

Registrácia súťažiacich do 11. ročníka súťaže IQ olympiáda je spustená od 1. marca 2022 a je možná až do 3. apríla 2022 do 18:00.

Každý, kto chce súťažiť, sa musí počas marca  zaregistrovať svojou e-mailovou adresou. Registrácie žiakov z minulých rokov nie sú platné! Celý proces je veľmi jednoduchý a nezaberie viac než niekoľko minút. Na e-mailovou adresu bude súťažiacim poslané ich heslo a ďalej všetky informácie o súťaži. Každý účastník preto potrebuje mať platný a jedinečný email, samozrejme, že môže použiť i email rodičov. Viac detí sa nemôže prihlásiť pomocou iba  jedného e-mailu jedného z rodičov alebo svojho učiteľa.  V prípade potreby sa dá e-mail jednoducho založiť na niektorom zo známych serverov, napr. www.zoznam.sk. Ten, kto preferuje súkromie, si môže pre účely IQ olympiády vytvoriť alias ku svojmu existujúcemu e-mailu a dostavať tak správy na obvyklú adresu.

Súťažiaci sa registrujú na stránke Vstup do súťaže kliknutím na Chcem sa zaregistrovať a vyplnením osobných údajov – meno, škola, trieda, kategória, prípadne nepovinne adresa a telefón.

Do niekoľkých minút po registrácii systém vygeneruje prihlasovacie heslo, ktoré bude slúžiť na vstup do profilu súťažiaceho a predovšetkým pre prihlásenie sa do školského kola súťaže, ktoré sa bude vyplňovať on-line. Ak prístupové heslo nedostanete, skontrolujte spam a kôš a prípadne si vyžiadajte nové heslo na stránke Vstup do súťaže / Zabudol som heslo.

Priebeh súťaže

Súťaž prebieha v troch kolách – školské, regionálne semifinále a celoštátne finále. Naším cieľom je sprístupniť súťaž čo najväčšiemu počtu detí a preto sa školské kolo rieši on-line – súťažiaci sa môžu pripojiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek, kde sa pripoja na internet. Školské kolo je naplánované tak, aby ho súťažiaci stihli počas jednej vyučovacej hodiny, je rozložené  do dostatočne dlhej doby, čo umožňuje veľkú voľnosť pri výbere času, kedy ho môžete absolvovať.

Výsledky sa súťažiaci i učitelia dozvedia vo svojom užívateľskom profile až po vyhodnotení školských kôl. O zverejnení výsledkov budete informovaní e-mailom. Všetci učitelia tak uvidia, ako dopadli tí z ich žiakov, ktorí povolili zobrazenie výsledkov učiteľom. Uvidia aj, kto postúpil do regionálneho kola.

Viac informácií o priebehu súťaže nájdete na záložke O SÚŤAŽI.