Výsledky

Do 13. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zapojilo 11 314 žiakov. Na každé regionálne kolo postúpilo 80 najlepších žiakov z regiónu. Na prvú dvadsiatku z každého regionálneho kola sa tešíme vo finále, a to 3. 6. 2024 v Levoči!

Výsledky regionálnych kôl nájdete tu:

Región Východ – 14. 5. 2024 v Košiciach: VÝSLEDKY

Región Stred – 15. 5. 2024 v Banskej Bystrici: VÝSLEDKY

Región Západ – 17. 5. 2024 v Bratislave: VÝSLEDKY

Ďakujeme všetkým súťažiacim a najmä rodičom a pedagógom za podporu intelektovo nadaných detí v našej krajine.