Výsledky

Do 12. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zapojilo 12 622 žiakov zo 770 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na 3 regionálne kolá postúpilo 80 najlepších žiakov z daných regiónov a následne 60 najlepších z celého Slovenska postúpilo na finále, ktoré sa konalo 12.6.2023 na Zvolenskom zámku.

Výsledky nájdete tu:

Celoslovenské školské kolo – 13.-21.4.2023 online: VÝSLEDKY

Región Západ – 15.5.2023 v Trnave: VÝSLEDKY FOTOGRAFIE

Región Stred – 17.5.2023 v Banskej Bystrici: VÝSLEDKY FOTOGRAFIE

Región Východ – 18.5.2023 v Košiciach: VÝSLEDKY FOTOGRAFIE

Finále – 12.6.2023 na Zvolenskom zámku: VÝSLEDKY FOTOGRAFIE

Ďakujeme všetkým súťažiacim a najmä rodičom a učiteľom za podporu intelektovo nadaných detí v našej krajine.