Priebeh súťaže

  • Školské kolo prebieha on-line – súťažiaci sa môžu pripojiť v škole, doma, v knižniciach. V priebehu 30 minút deti riešia 25 rôznych logických úloh.
  • Semifinále – regionálne kolá pre najleších 80 detí z každého regiónu, spolu 240 detí. Regióny sú  geograficky: Východ (Prešovský a Košický kraj), Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj), Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj.
  • Finále – celoštátne kolo pre 60 najlepších detí.
Pokračovať v čítaní „Priebeh súťaže“

Logo súťaže

IQ Olympiada logo

 Logom IQ olympiády je gordický uzol. Gordický uzol bol v minulosti synonymom pre nejaký neriešiteľný problém. História gordického uzla pokračuje aj dnes: vytvorili sme jeho moderný variant, skúšajúc tak tvoju logiku, trpezlivosť a súťaživosť. Za vyriešenie úloh získavaš skutočne kráľovskú odmenu, precvičíš si mozog, rozvíjaš svoju mentálnu kondíciu a získavaš veľa kamarátov, ktorí sa budú snažiť rozlúsknuť úlohy tiež.

Pokračovať v čítaní „Logo súťaže“

O súťaži

 IQ olympiáda je

  • určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií
  • postupová, prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále)
  • nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať
  • zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh
  • Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá.

Výšku IQ nemeriame, ani nebude nikde uvedené. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu.

2017 Finále IQ olympiády

Keď sme sa v novembri 2016 stretli s Mirom a Mariánom, ešte sme nevedeli, či sa nám podarí zrealizovať myšlienku IQ olympiády pre celé Slovensko. Už dlho sme sa odhodlávali, vždy sme však narazili na problém nedostatočného finančného krytia súťaže. Nechali sme tak iba najnutnejšie výdavky, oslovili sponzorov v blízkom okolí a 25. januára Rada Mensy
Slovensko odsúhlasila konanie celoštátnej súťaže s finančnou garanciou najnutnejších výdavkov.

Pokračovať v čítaní „2017 Finále IQ olympiády“

2016

IQ olympiáda – 6 . ročník
Pomaličky sa posúvame ďalej a tento rok sme v spolupráci so Súkromnou základnou školou BESST v Trnave pripravili už 6. ročník IQ olympiády pre celý trnavský kraj. A išli sme ešte trošku ďalej, pretože školské kolo prebiehalo on-line. Boli to stovky hodín, ktoré sme venovali súťaži tak, aby celá registrácia, školské aj krajské a tiež aj vyhodnotenie mohli prebiehať on-line v presne stanovenom čase. Veľmi nám v tomto kroku pomohol Juraj Ladický, ktorý softvér programoval, za čo by sme mu chceli osobitne poďakovať. Ďakujeme Juraj!

Pokračovať v čítaní „2016“

2015

V IQ olympiáde bodovali nováčikovia súťaže deti z Habovky

IQ olympiáda, ktorú sme už piaty rok po sebe organizovali v spolupráci so Základnou školou Komenského v Námestove, tento rok zaznamenala rekordný počet detí, ktoré sa zapojili do súťaže.
Predtým, ako sa deti mohli zúčastniť regionálneho kolá, riešili školské kolo. Rôzne logické úlohy v školskom kole riešilo 833 detí 6. – 8. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií. Veľmi nás potešila reakcia jednej pani učiteľky, ktorá nám v prihláške napísala: Súťaž žiakov veľmi zaujala, úlohy riešili s veľkým záujmom aj učitelia. Vyhrali žiaci, ktorých by sme vôbec netipovali. Ďakujeme za úlohy aj za riešenie, veľmi to uľahčilo výber.
Najlepší traja riešitelia školského kola postúpili do regionálneho kola, kde si svoje sily zmeralo až 93 detí z 31 základných škôl a gymnázií zo všetkých oravských okresov. Súťaž sa tento rok konala dňa 03.06.2015 v areáli Ranč u Edyho v Námestove. Pokračujeme tak v tradícií usporiadania súťaže
na otvorenom priestranstve.

Pokračovať v čítaní „2015“

2013

Pytagoras to povedal….

Presne táto veta sa ako argument používala už v 6. storočí p.n.l., ak si niekto chcel uplatniť svoj názor, domnienok pravdy. Predstavovať Pytagora asi netreba, však kto by už nepoznal slávnu Pytagorovu
vetu? Apropo, vedeli ste, že po objavení svojej známej poučky obetovali bohom sto volov a odvtedy sa všetky voly trasú, keď sa objaví nová pravda? Ale vráťme sa späť do 21. storočia, kedy Mensa Slovensko v spolupráci so Základnou školou na Ulici Komenského v Námestove zorganizovala 3.
ročník IQ olympiády venovanej práve slávnemu matematikovi Pytagorasovi.

Pokračovať v čítaní „2013“