Ročník 2015

Záštitu nad súťažou prevzala Podpredsedníčka NRSR Erika Jurinová, ktorá deti nielen potešila milým slovom a darčekom pre každého, ale sa aj sama aktívne zapojila medzi organizátorov a dobrovoľníkov, zodpovedne sa ujala úlohy komisára pri odhade základných jednotiek.

Po organizačných pokynoch v podaní Mira Macka, oficiálnom úvode povzbudivých slovách pani Podpredsedníčky NRSR, Primátora mesta Námestovo (ktorý túto súťaž dlhodobo podporuje), poslanca VÚC za okres Námestovo Igora Janckulíka, sme mohli 5. ročník IQ olympiáda odštartovať.

Motivácia detí bola skutočne veľmi vysoká, pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny ako napr. tablety, výborné logické hry Tantrix, encyklopédie, kalkulačky a tiež hlavolamy s logom našej Mensy.

Súťaž je veľmi rozmanitá a úlohy sú navrhnuté tak, aby sa preverili rôzne druhy intelektového nadania – od úloh na postreh, pamäť, vyvodenie samotného logického úsudku, čítania s porozumením, priestorovú predstavivosť, kreatívne myslenie, morseovka, cez svetelnú mapu Oravy, ktorú sme vlastnoručne vyrobili a text zakódovali do písmeniek názvov oravských obcí špeciálne pre túto súťaž. Pri úlohách, kde mali odhadnúť hmotnosť veľkého penového telesa, objem vody v nádobe tvaru zrezaného kužeľa, či dĺžku zmotaného kábla prišla na rad aj improvizácia či číry odhad.

Práve na tomto stanovišti všetky výsledky starostlivo zapisovala a overovala Erika Jurinová, ktorej deti často vyčarili úsmev na tvári. Metódy odhadu boli totiž veľmi rozmanité – od výpočtov, prepočtov, kalkulačiek, vzorcov, cez použitie šnúrky z nohavíc a metódy od buka-do buka.

Pri šifrovacej hre však každá náhoda skončila. Na základe zašifrovaných úloh deti hľadali stanovištia a objavovali priestory a zákutia Oravskej priehrady. Na židovskom cintoríne sa napríklad oboznámili s hebrejským kalendárom, ktorý je lunosonárny (mesiace sa počítajú podľa Mesiaca a roky podľa Slnka), kde sa práve počíta rok 5775. Pri jazere Michaľák obdivovali výhľad na vtáčí ostrov so zvukovou kulisou vtáčieho štebotu.

Paralelne sa organizátori „postarali“ aj o program pre sprevádzajúcich učiteľov, ktorí mohli absolvovať prednášku na tému Starostlivosť o nadané deti, či zábavný test, kde mali správne priradiť ku vzorkám krému ich názvy. A že majú učitelia správny nos nielen na talenty ale aj na krémiky, potvrdila pani učiteľka Mgr. Viera Bolibruchová z CZŠ v Sihelnom, ktorá správne určila 8 z 12 vzoriek krémov. Túto súťaž pre učiteľov pripravili Marián Záhradník a Anka Čechová.

Výsledky súťaže spracovávame on-line, priebežne tak presne vieme, kde máme aký team, ktoré úlohy sú ťažkým orieškom a ktoré sú naopak ľahko rozlúsknuteľné. Koniec súťaže je naplánovaný presne na 13.00, kedy je čas presunu na obed. S plnými bruškami všetci netrpezlivo očakávali vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov. Keďže je súťaž veľmi rozmanitá, s rôznymi úrovňami, je ťažko deťom odhadnúť, koľko bodov celkovo získali. Napätie bolo viditeľné, nikto dopredu nedokázal odhadnúť, ako dopadol a koľko celkovo získali bodov.

Aj v tomto prípade si dovoľujem tvrdiť, že úlohy deti zaujali, pohltili, aj keď to bolo možno veľmi náročné. Vďaka sponzorom sme mohli oceniť aj učiteľov, či už za výsledky v „krémovom“ teste, ale aj za najvyšší počet žiakov, zúčastnených v školskom kole. Tradične odmeňujeme aj deti, ktoré nám počas olympiády vyčarujú úsmev na tvári za iné, špekulatívne, kreatívne riešenia, ktoré nemusia byť vždy správne. Tento rok to boli chlapci z Hruštína.

Za zvukov Queenu – We are the champions na pódium vystupujú najlepší logici, nováčikovia súťaže – žiaci zo ZŠ v Habovke v zložení Anna Žmijáková, Jakub Mydliar, Simona Zuberská. Medzi ďalšími ocenenými boli za 2. miesto: ZŠ Slnečná Námestovo – Adam Puvák, Alex Macala, Viktória Bernátová

  • 2. miesto: ZŠ Oravská Jasenica – Andrej Farský, Dominik Resutík, Tomáš Prielomek
  • 3. miesto: ZŠ Komenského v Námestove – Adriána Šimurdová, Matej Chorvát, Tatiana Tichoňová
  • 3. miesto: ZŠ Zubrohlava – Boris Novák, Margaréta Kovalíková, Patrik Kurek
  • 4. miesto: ZŠ Janka Matúšku Dolný Kubín – Frederika Kráľová, Nikola Datková, Simona Prílepková

IQ olympiáda nemohla prebehnúť pohodovo a hladko bez práce dobrovoľníkov či už z organizácie Mensa Slovensko, ktorí na súťaž pricestovali až z Bratislavy: Marián Záhradník a Anka Čechová, nadšenci z Námestova: Dana Kozáková, Michaela Bugeľová a tiež veľké ďakujem patrí aj Renátke Kekeňákovej a Mirke Draveckej zo ZŠ Komenského v Námestove a samozrejme sponzorov súťaže – Tlačiareň Kubík, Coca Cola – pán Dušan Kubica, Igor Janckulík, Emade, s.ro., Mesto Námestovo. Som hrdá aj na organizačný team – Miro Macko, Gitka Elšíková, Marián Metes, vďaka ktorým je súťaž z roka na rok na vyššej a lepšej úrovni, o čom svedčí aj popularita medzi školami. Úprimne všetkým
ďakujem.

Daniela Metesová
www.iqolympiada.sk