Ročník 2014

Oravská priehrada. Ani chladné počasie a ukryté stanovištia rozmiestnené na viacerých miestach okolo brehu Oravskej priehrady neodradili desiatky detí od vyriešenia neľahkých vedomostných úloh.

Zašifrovaný postup
Súťaž mala tri časti. Najskôr si žiaci pozreli krátku filmovú ukážku, na základe ktorej dostali otázky na postreh. V druhej, praktickej úlohe, sa deti aj zabavili. Z penových cukríkov a špajlí stavali vežu. „Kreativita bola úžasná, najvyššia veža mala úctyhodných 112 centimetrov
a postavil ju tím zo základnej školy v Hruštíne,“ povedala Metesová.
V tretej časti deti behali po celom Prístave, riešili úlohy a lúštili šifry, ktoré ich presúvali z jedného stanovištia na druhé. „Šifry boli zakódované rôznymi spôsobmi – v Braillovom písme, morzeovke, museli strihať, skladať, vyriešiť geografickú hádanku, matematické hádanky …“

Talian Fibonacci
Každý ročník venujú organizátori nejakému významnému matematikovi. „Chceme matematiku a logiku viac priblížiť deťom,“ povedala organizátorka. „Matematika je veda vzorov. Študujeme ju preto, aby sme sa naučili rozmýšľať logicky, kriticky a kreatívne.“
Tento rok si vybrali Fibonacciho, Taliana, ktorý sa vlastným menom volal Leonardo Pisano.
„V roku 1202 ako 27-ročný napísal knihu Liber abaci, kde predstavil arabský číselný systém v Európe. Fibonacci je známy vďaka postupnosti čísel, ktorá je tvorená súčtom predchádzajúcich dvoch členov – 1,1,2,3,5,8… V prírode sa táto postupnosť vyskytuje veľmi často. Semienka slnečnice sú usporiadané do Fibonacciho špirály, veľkosť susedných vrstiev listov kapusty, tvorí pomer dvoch za sebou idúcich čísel Fibonacciho postupnosti, hmyz sa za svetlom pohybuje po Fibonacciho špirále, dráha, po ktorej sa pohybujú dravci ku svojej koristi, je taktiež logaritmická špirála.“

Motivujúce ceny
Najlepšie sa darilo školám z Námestovského okresu. Mali oproti ostatným výhodu, keďže sa zúčastnili predošlých ročníkov a vedeli, ako súťaž prebieha. „Tieto školy urobili aj lepší výber žiakov,“ povedala Danka Metesová. „Veľmi dobrí žiaci prišli aj zo Základnej školy J. Matušku z Dolného Kubína. Vyriešili ako prví všetky úlohy. Žiaľ, neumiestnili sa na prvých miestach, pretože im chýbali body zo stavania veže a filmu.“
Rozdiel medzi prvými ôsmimi umiestneniami bol veľmi tesný. Žiakov k čo najlepším výkonom nepochybne motivovali aj hodnotné ceny. Prvý tím odišiel domov s tabletmi, ďalší získali logické hry, knihy či hlavolamy.
Umiestnenie:

  1. miesto: CZŠ Sihelné – Mária Chudjáková, Zuzana Sušienková, Veronika Tarčáková
  2. miesto: ZŠ Oravská Polhora – Martin Rusnák, Dominik Šubjak, Mária Tyrolová
  3. miesto: ZŠ Zubrohlava – Lucia Herudová, Margaréta Kovalíková, Boris Novák
  4. miesto: ZŠ Oravské Veselé – Michal Miškovčík, Jozef Paľa, Richard Svajčík
  5. miesto: ZŠ Slnečná Námestovo – Andrej Bakoš, Adriána Brandýsová, Alex Macala

Daniela Metesová