Ročník 2019

Fotografie z 9. ročníka súťaže IQ olympiáda: