Ročník 2018

Fotografie z 8. ročníka súťaže IQ olympiáda: