Ročník 2013

V tohtoročnej olympiáde, ktorá sa konala v utorok 7. mája 2013 v malebnom prostredí pod Babou horou na chate Slaná voda a v jej okolí. Svoje ,,IQ sily“ si tu zmerali žiaci základných škôl siedmeho a ôsmeho ročníka z okresu Námestovo. Na pútavé úlohy, kde pri riešení nepotrebujete mobil, kalkulačku ani notebook sa tak tešilo až 60 detí z desiatich škôl. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Námestovo Ing. Ján Kadera.

Cieľom hry je okrem rozvoja logického myslenia, správneho úsudku, či tvorivej činnosti aj práca v kolektíve, deti reprezentujú školu v trojčlenných družstvách a môžu sa tak vzájomne dopĺňať. Úlohy sú rôznorodé od logických, zvukových, na postreh, hudobných až po tie praktické. Deti vo veku 12-14 rokov sa už nehrajú, prechádzajú „ťažkým“ obdobím, matematika pre nich nie je príliš zábavná a my ako organizátori súťaže sa práve prostredníctvom takejto súťaže snažíme deti motivovať a rozvíjať logické myslenie.

Prvá úloha bola zameraná na pozornosť. Po prezretí krátkej filmovej ukážky dostali deti testové úlohy, v ktorých sme preverili ich pozornosť a vnímavosť. Druhá úloha bola praktická – doviezť vodu z miesta A na miesto B, pri použití 12 rúk, 10 vodovodných do seba nezapadajúcich rúr a 5 l vody.

Rozdiely boli obrovské. Najlepšie družstvo doviedlo 4,3l, no a najhoršie necelý liter vody. Po tomto spestrení a pre niektorých aj nedobrovoľnom zmoknutí, začali deti riešiť logické úlohy. IQ olympiáda prebieha formou lineárnej šifrovacej hry. Deti sa na základe indícií presúvajú po stanovištiach, kde si nájdu na papieri šifru. Vtedy prichádza boj s časom. Keď príde vytúžené ,,Aha!“, úloha sa vylúšti za pár minút a deti už bežia s nohami na pleciach hľadať ďalšie indície.

Posledné stanovište ukrývalo heslo, ktoré bolo treba nahlásiť organizátorom, známa Pytagorova veta. Práve ona priviedla k víťazstvu ôsmakov zo ZŠ Komenského v Námestove.

Po skončení súťaže sa deti naobedovali a netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. Odmení boli súťažiaci na prvých troch miestach v dvoch kategóriách. Okrem diplomov si domov odnášali aj vecné ceny – hlavolamy, kalkulačky, reklamné predmety, ktoré do súťaže venovali sponzori. A pre organizátorov podujatia bol odmenou ich úsmev, radosť a spokojnosť.

Daniela Metesová