Ochrana osobných údajov

Všetky žiadosti a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov zasielajte prosím e-mailom na sutaz@iqolympiada.sk alebo písomne ​​na adresu nášho sídla.

Registráciou na webe www.iqolympiada.sk sa prihlasujete (prípadne zákonný zástupca prihlasuje osobu) do súťaže IQ olympiáda. Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby sme spracovávali a uchovávali osobné údaje prihlásenej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa *, email, telefón *, škola, trieda (* ak boli poskytnuté). Súhlas so spracovaním údajov označených * je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať.

Poskytnuté údaje budú k dispozícii Mense Slovensko, použijeme ich iba k organizácií a priebehu súťaže, zasielanie informácií o súťaži. Vyhodnotenie výsledkov v školskom kole súťaže budú k dispozícii len prihlásenému súťažiacemu v jeho súťažnom profile a ak udelí súhlas, potom tiež zaregistrovaným učiteľom školy, ktorú navštevuje.

Pri postupujúcich do regionálnych kôl a finále budú na webe súťaže zverejnené meno a priezvisko, škola a trieda a vyhodnotenie výsledkov súťaže. Údaje súťažiacich a záujemcov o zasielanie informácií sú uchovávané po dobu jedného roka od konania finále. Ak nechcete dostávať informácie o súťaži, napíšte nám, vašu registráciu a s ňou spojená dáta zmažeme.

Údaje učiteľov sú uchovávané do žiadosti o výmaz. Vezmite, prosím, na vedomie, že počas regionálnych kôl súťaže a aj počas finále súťaže je obvyklé zhotovovanie fotografií, ktoré bývajú umiestnené na verejných stránkach www.iqolympiada.sk, na Facebookovej stránke súťaže, aj na stránkach v doméne www.mensa.sk.

Podrobné informácie o tom, ako údaje chránime a spracovávame a aké sú Vaše práva nájdete na adrese https://www.mensa.sk/ochrana-osobnych-udajov .