Ročník 2016

Na zadaní úloh školského, ale aj krajského kola sa podieľali: Miroslav Macko, Gabriela Slivová, Marián Metes, Daniela Metesová. Jednu úlohu nám poslal český kolega – Stanislav Wolf, jej zadanie nájdete aj v tomto čísle časopisu.

Po otestovaní, vyladení a po nekonečných prípravách sme mohli 01.03.2016 spustiť on-line registráciu do súťaže. Do súťaže sa zapojilo neuveriteľných :1873 detí z 42 základných škôl zo všetkých 7 okresov trnavského kraja. S malou dušičkou sme očakávali záujem a naše neskromné ambície bolo 1.000 detí, tak sme sa tešili veľmi, veľmi.

Zároveň to bola pre nás obrovská zodpovednosť na bezproblémovú organizáciu krajského kola, kde bolo pozvaných 90 najlepších detí z 30 rôznych základných škôl či osemročných gymnázií. Opäť hodiny práce, stovky mailov sme vymieňali medzi Námestovom, Trnavou a Bratislavou. Som veľmi šťastná, že aj mnohých mensanov táto akcia nadchla a po výzve na dobrovoľníctvo neváhali sa pridať svojou aktivitou v deň D. Týmto by som teda chcela všetkým dobrovoľníkom na IQ olympiáde v Trnave poďakovať a to (v abecednom poradí): Zuzana Baničová, Ján Bartoš, Kristína Bašteková, Anka Čechová, Margita Elšíková, Ján Fizeľ, Michaela Gallová, Miroslav Macko, Matúš Metes, Marián Metes, Linda Metesová, Daniel Ondra, Milan Pavlík, Natália Potičná, Daniel Ruiz, Gabriela Slivová, Marián Záhradník. Aj keď moja schopnosť rozdávať pokyny bola kvôli zachrípnutým hlasivkám znížená, celá akcia prebehla podľa vzoru švajčiarskych hodiniek…

No a čo všetko sme si pre deti pripravili? Po registrácií sme sa s deťmi presunuli do telocvične, kde boli deti rozdelené do skupín a mohli začať jediné kolo súťaže, kde sme preverovali logické myslenie jednotlivcov, body však získavali ako team. O tomto logickom teste píšeme na inom mieste v časopise.

Ďalej už deti pracovali ako team, a čo nás veľmi teší, že niekedy sa tieto deti možno ani medzi sebou v tíme poriadne nepoznajú, sú nominanti zo školy ako najlepší logici a dokážu spolupracovať. Celú súťaž môžeme teda chápať ako istý druh teambuildingu, kde deti hľadajú a vytvárajú spoločné riešenia. Prvá spoločná úloha je už tradične filmová ukážka zameraná na postreh, pamäťový test. Tu už vidieť vzájomnú spoluprácu a taktizovanie.

Praktická inteligencia sa zmerať nedá, ale dĺžka Da Vinciho mostu, ktorí mali deti postaviť z 30 lekárskych paličiek za 5 minút áno. Kreativite sa medze nekladú, istý odpor však kládla niektorým teamom gravitácia či zručnosť. Najdlhší most však meral takmer 65 cm a za najkreatívnejšie postavený most sme odmenili žiakov zo ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Na ďalšom stanovišti deti fascinovali hydrogélové guľôčky, odhadnúť ich počet už nebolo celkom jednoduché. Guľôčky deti tak zaujali, že po skončení súťaže mi asi 5 detí z rôznych teamov povedalo, že si ich idú kúpiť. Ak by ste chceli aj vy, tak ich predávajú v každom dobrom kvetinárstve, sú to také maličké bobuľky, ktoré keď zalejete vodou „ nabobnatejú“ a vytvoriť si s nimi môžete krásne dekorácie.

Keď sme už pri vode, jednou z ďalších úloh bolo odhadnúť teplotu vody a čas 12 sekúnd. Tu bolo najzrejmejšie, že deti sa veľmi ponáhľajú, pretože takmer všetky odhadli kratší čas. Šifrovacia úloha volá… Ako poznáte aj z našich stretnutí, detí hľadajú šifry a indície na rôznych miestach školy a okolia, až vyriešia výsledné heslo (tento rok to bol Da Vinci) a hra končí.

Tento rok okrem dekódovania, počítania, vystrihovania, lepenia, museli deti aj merať vzdialenosť medzi uzlíkmi, či využiť deštrukčnú silu pri ukrytom kóde vo vnútri vypísanej fixy.

Pre učiteľov bol tiež pripravený sprievodný program, zaujímavá prednáška na tému Intelektové nadanie a ako ho rozvíjať vo výchovno-vzdelávacom procese pána doc. PhDr. Pavla Dočkala CSc.

O Mense prednášku pripravila naša predsedníčka Hanka Dojčanová a hru zameranú na finančnú gramotnosť predstavil náš člen Milan Pavlík. Učiteľské nosy potom vzorkami krémov potrápil Marián Záhradník a Anka Čechová, deťom čakanie na výsledky rozprávaním o svojej domovine skrátil Mexičan, ktorý študuje rok na gymnáziu na Slovensku Daniel Ruiz. Všetci nedočkavo čakali na výsledky, ale opäť, vďaka dobrovoľníkom a google dokumentom sme všetko stihli včas a mohli tak priniesť výsledky a vyhodnotiť súťaž. Ceny boli viac ako atraktívne. Mesto Trnava venovalo pre každú školu malú spoločenskú hru, brožúrku o meste, Mensa Slovensko perá pre všetky deti, pexesá pre 10 najlepších družstiev a ceny pre najlepších riešiteľov logického testu.

Partnerská škola BESST zase vecné ceny – iPADy, iPODy, Spoločenské hry. My, organizátori, sme boli zase odmenení radostným výrazom, milým slovom, či obrovským potleskom súťažiacich detí.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a víťazom samozrejme gratulujeme!

Najlepší riešitelia logického testu:

  1. Adam Chalúpek, Športové gymnázium J. Herdu, Trnava
  2. Katarína Janíčková, ZŠ Borský Mikuláš
  3. Veronika Purgyová, ZŠ Voderady

Najkreatívnejšie riešenie v logickom teste
Samuel Sojka, SZŠ BESST, Trnava

Celkové poradie
1 Piešťany Cirkevná spojená škola Viktória Zruttová, Terézia Halamová, Samuel Šulgan
2 Trnava Šport.gymnázium J.Herdu Richard Hamerlík, Tomáš Niedl, Adam Chalúpek
3 Jaslovské Bohunice Richard Bubán, Martina Čápková, Branislav Bubán
4 Trnava Gymnázium Angely Merici Filip Kňažko, František Binovský, Andrej Genčur
5 Trnava-Modranka ZŠ a MŠ (Ivana Krasku) Róbert Rippel, Martin Záhorák Marianna Pozdechová

Daniela Metesová
www.iqolympiada.sk