Letný tábor pre nadané deti

Súčasťou programu je zábavná veda, kde sa deti hravou formou oboznamujú s fyzikálnymi a chemickými zákonmi na rôznych pokusoch, ktoré si môžu sami zostrojiť a vyskúšať.
Vo všetkých súťažiach budú deti odmeňované rôznymi vecnými cenami, preto máme prosbu aj na Vás rodičov, ak máte k dispozícii rôzne spomienkové reklamné predmety, vhodné ako darčeky, ktoré nám môžete venovať, potešíte tým všetky deti.

Bližiše informácie na https://www.mensa.sk/tabor.