Odmena školám

Registráciu detí aj školské kolo 10. ročníka IQ olympiády máme úspešne za sebou. Do olympiády sa tento rok zapojilo celkovo 9222 detí z 405 základných škôl a osemročných gymnázií, čo nás veľmi teší. Teší nás to o to viac, že chápeme, že deti majú za sebou veľa dištančného online vzdelávania, a aj napriek tomu na našu súťaž ani tento rok nezanevreli.

Keďže naša súťaž by sa nemohla uskutočniť bez pomoci škôl a učiteľov, prisľúbili sme 15 školám z celého Slovenska, ktoré budú mať najvyššie percentuálne zastúpenie detí v olympiáde odmenu. Tou je didaktická hra FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe. Vyhodnocovali sme 5 najaktívnejších škôl podľa regiónov: región Západ,(Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) región Stred(Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj) a región Východ(Košický a Prešovský kraj).

Môžeme vám s radosťou oznámiť, že odmenené školy podľa percentuálneho najvyššieho zapojenia detí sú:

Región Západ
Základná škola, Koperníkova 24, Hlohovec
Základná škola, Saratovská 85, Levice
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Súkromná ZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
Základná škola s MŠ, Vančurova 38, Trnava

Región Stred
Základná škola s MŠ, Hladovka 238, Hladovka
Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená
Základná škola s MŠ, Babín 37, Babín
Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, Lazy pod Makytou
Základná škola s MŠ, Veľké Rovné 302, Veľké Rovné

Región Východ
Základná škola s MŠ sv. Košic.mučeníkov, Čordákova 50, Košice-Sídlisko KVP
Základná škola, Laborecká 66, Humenné
Základná škola, Kežmarská 30, Košice-Západ
Ev.spoj.škola-Ev. ZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
Základná škola s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica

Blahoželáme k získaniu hry, ktorú ako veríme zužitkujete ako výučbovú pomôcku na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Hru aktívne využíva v súčasnosti približne 200 základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Ďakujeme vám za vašu podporu a spoluprácu!