Registrácia ukončená!

10. ročníka IQ olympiády sa zúčastnilo 9222 detí z 824 základných škôl a osemročných gymnázií z 418 miest a obcí na Slovensku.

Ďakujeme všetkým súťažiacim!