Priebeh súťaže

Harmonogram 9. ročníka IQ olympiády

KoloTermín
Registrácia01. 03. 2020 – 31. 03. 2020
Školské on-line kolo01. 04. 2020 – 08. 04. 2020
Regionálne kolo – semifinále04. 05. 2020 – 07. 05. 2020
Celoslovenské kolo – finále01. 06. 2020